Söderby Kontor

Söderbys kontor byggs om till 6 st moderna lägenheter.

Klart våren 2017.