Söderby Park 2

2008 förvärvade Stefan Wennerholm Fastigheter AB tre stycken fastigheter av NCC. Bostadsfastigheterna ligger i Söderby Park i Salems kommun.

Fastigheten Sanatoriet 4 kommer efter renovering och ombyggnad att ombildas till BRF med 6 lägenheter om total BOA 400 kvm. Beräknad start för inflyttning Q1 2011.