Salem 27:1

2004 förvärvade Söderby AB en gammal telestation på Salemsvägen 1, alldeles i närheten av Rönninge centrum. Den gamla byggnaden revs och ”Rönningeporten” med en BOA på 3000 kvm uppfördes i dess ställe. Sexton lägenheter och kommersiella lokaler i entréplanet stod klara för inflyttning hösten 2009.