Mälarhöjden

Totalentrepenad av skola
Beställare SISAB
Färdigställt våren 2012.