Hallen 1

Hallen 1, Stockholms Kommun.
Total BTA 1 500 m2.
Nyproduktion av förskola i 3.
Stomme av prefabricerad betong och stål.
Yttreväggar av utfackning.
Tak konstruktion av limträ.
Ny anlagd mark med tillhörande finplanering

2012 nov. – 2013 Dec.
Entreprenaden slutbesiktad och godkänd 2013-12-19.