Söderbys nya kontor

Efter 16 år på adressen Söderby Gårds väg 15 i Uttran, är det dags för en flytt av huvudkontoret. Ny, fräsch och ändamålsenlig lokal för vår verksamhet skall byggas i Salems kommun. Vi har förvärvat en tomt på 2400m2 och avser att bygga cirka 1000m2 lätt industrifastighet med lager och kontor. Inflytt oktober 2017. Vi ser alla mycket fram mot arbetsmiljölyftet