Förskola Maja Myra

Skolförvaltningen i Stockholm, Söderby Entreprenad det största förtroende och utser oss att uppföra Förskola Maja Myra. Objektet är beläget i Hägersten, söder om Stockholm. Nybyggnad av 8 avdelnings förskola med tillhörande förskolegård. Byggnaden skall miljöcertifieras enligt miljöbyggnad nivå silver. Total bruttoarea 1465 m2 Bruttovolym 5474 m3 Behandlad tomtarea 4240 m2

 Beställare - Sisab Stockholms Skolor
Byggstart - December 2016
Färdigställt - Q2 2018