Salem Padel

Söderby Entreprenad Bygger Salems kommun första padelhall och industrilokaler 

Byggstart - April  2019
Färdigställt - Q1 2020 

Är du intresserad av abonnemangstider  Maila då till info@salempadel.se eller besök vår hemsida www.salempadel.se