Flyttfågeln

Nyproduktion av skola

Beställare - SISAB
Byggstart - Februari  2019
Färdigställt - Q3 2020