FSK. Ädelstenen

 Nyproduktion av förskola

Beställare - SISAB
Byggstart - Q1 2018
Färdigställt - Q1 2019