Sjöängsskolan

Renovering av idrotthall & omklädningsrum 

Beställare - SISAB
Byggstart - Q2 2018
Färdigställt - Q1 2019