Kvarnbackaskolan KÖK

Renovering av skolans kök  

 

Beställare - SISAB
Byggstart - Q2 2018
Färdigställt - Q2 2019