Björkhagens Skola

Beställare - SISAB
Byggstart - Januari  2020
Färdigställt - Augusti 2020