Fsk. Vingåkersvägen

Beställare - SISAB
Byggstart - Oktober  2019
Färdigställt - December 2020