Tullgårdsskolan

Beställare - SISAB
Byggstart - April  2020
Färdigställt - Juni 2021