LSS Ängsgården

Beställare - Huge Bostäder AB
Byggstart - November  2019
Färdigställt - Juni  2020