Om oss

Vi är ett bolag som är engagerade i att utveckla fastigheter. Idag står vi stadigt på tre skilda verksamhetsben:

 1. Fastighetsutveckling
  Omfattar bland annat nyproduktion av bostadsrätter, hyresrätter och industrifastigheter.
 2. Fastighetsförvaltning
  Vi äger idag både hyres- och industrifastigheter som vi kontinuerligt utvecklar och förädlar.
 3. Byggentreprenader 
  Generalentreprenader, totalentreprenader, delade entreprenader eller samverkansentreprenader – inget är oss främmande och vi har mångåriga erfarenheter från alla samarbetsformer.

Hur vi blev till

Söderby Entreprenad AB tog sin start 1988 när Stefan Wennerholm beslöt sig för att pröva lyckan på egen hand. Bolaget har år för år utvecklats framåt vad det gäller kunskap, ekonomi, kunder och företagsstruktur.

Ägarstruktur

Stefan Wennerholm grundade Söderby Entreprenad 1988. Idag har företaget vuxit och består av ett moderbolag med ett antal dotterbolag som driver och utvecklar de tre affärsområdena entreprenad, förvaltning och utveckling.

Koncern

Omsättningen det senaste året låg på 190 miljoner kronor och det är i den storleksordningen vi vill verka. Den tidigare inriktningen som byggentreprenör har utvecklats till tre affärsområden:

 • Entreprenad
 • Utveckling
 • Fastigheter