Fastighetsutveckling

SÖDERBY FASTIGHETSUTVECKLING AB. (SFAB).

Bolaget har ett tydligt mål att utveckla nya bostäder för alla åldrar 

”Huvudinriktningen är bostäder. Upplåtelseform kan vara hyres- eller bostadsrätt såväl som friköpta villor eller radhus.  Söderby har även kompetensen att bygga för samhällsservice ofta med inslag av boende, t ex särskilda boenden för äldre eller LSS, men även för samhällsservice såsom skolor, förskolor mm.”

Den geografiska marknaden är Södertörn och södra Mälardalen.

”Målsättningen är att vara den självklara partnern vid val av fastighetsutvecklare med lokal närvaro och fokus på Södertörn och Södra Mälardalen.”

100% helägt bolag under moderbolaget SW Söderby AB.

VD är Stefan Wennerholm. Ledningsgruppen består av Stefan, Michael Casselbrant (Ordf.) och Peter Eklund. 

Michael har lång erfarenhet av affär-fastighetsutveckling.

Michael Casselbrant.

”Michael är civilekonom med lång erfarenhet från affärs- och projektutveckling inom bygg- och fastighetsbranschen, såväl i Sverige som Europa. Rollerna har varit chef för ekonomi och finans, men sedan 1994 som VD anställd eller i delägda bolag.”

Peter Eklund Ekonomichef

Stefan Wennerholm VD     Till Vestigia Fastigheter AB

Fastighetsutveckling

Utvecklingsprojekt
Oxöga
Utvecklingsprojekt
Hökmossen Etapp 2
Utvecklingsprojekt
Södra Hallsta
Utvecklingsprojekt
Söderby Park

Kontaktpersoner Utveckling

Stefan Wennerholm

VD

08-530 210 91073-917 36 30
Madeleine Wennerholm

Ekonomi/Projektadministratör

08-53021090073-9173640
Michael Casselbrant

Projektutvecklare

070-483 61 11