Välkommen till SW Söderby AB

SW Söderby är moderbolag i en koncern som är verksam inom fastigheter. Våra verksamhetsområden är; fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och byggentreprenader.